Thai | English
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 52
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 63,783
 ปรับปรุงเว็บ 09/04/2556
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 
 เปรียบเทียบแอลพีเอส กับ บริษัทจ้างเหมาแรงงานที่ไม่มีมาตรฐานบริษัทแอลพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด รับจ้างเหมาแรงานที่ไม่มีมาตรฐาน
• ออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง นำส่ง VAT ต่อ กรมสรรพากรลูกค้านำไปใช้ขอคืนภาษีได้ ออกใบกำกับภาษีปลอม หรือไม่นำส่ง VAT ต่อกรมสรรพากร เมื่อลูกค้านำไปใช้อาจถูก เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
นำส่งประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน อย่างถูกต้องพนักงานจะไม่ขาดสิทธิรักษา พยาบาล คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ไม่นำส่งประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน หรือส่งไม่ครบ พนักงานจะขาดสิทธิ รักษาพยาบาล คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ส่งผลถึงลูกค้า ซึ่งเป็นนายจ้างที่สอง
นำส่งภาษีบุคคลธรรมดาให้พนักงานอย่าง ถูกต้อง
พนักงานจะไม่ถูกประเมินภาษี ไม่เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ไม่ส่งผลถึงลูกค้า ซึ่งเป็นนายจ้างที่สอง
ไม่นำส่งภาษีบุคคลธรรมดาของพนักงาน พนักงานจะถูกประเมินภาษี เสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ส่งผลถึงลูกค้า ซึ่งเป็นนายจ้างที่สอง
จ่ายค่าแรงตรงตามกำหนด ตามที่ตกลงกับ พนักงานไว้
ไม่หักเงินพนักงาน ทำให้ พนักงานลาออก-ขาดงานน้อย
จ่ายค่าแรงไม่ตรงเวลา ผิดข้อตกลงกับพนักงาน หักเงินพนักงานพนักงานจะมี อัตราการลาออกสูง ส่งผลต่อลูกค้า
ไม่เก็บเงินค่าเครื่องแบบ หรือเก็บตามราคา ปกติ พนักงานพอใจ เก็บเงินค่าเครื่องแบบสูงกว่าความเป็นจริง พนักงานจะมีอัตราการลาออกสูง ส่งผลต่อ ลูกค้า
จัดสวัสดิการให้พนักงานเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่า พนักงานพอใจ
จัดสวัสดิการให้พนักงานน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด พนักงานจะมีอัตราการลาออกสูง ส่งผลต่อลูกค้า
      
                                                           
                                                                   

Copyright by lps-bg.com
Engine by MAKEWEBEASY